PROCEDEUL DE FORARE MECANICĂ USCAT

 Se execută cu unelte ca cele indicate în fig.53 și introducând tuburi metalice pe măsura săpătirii;operațiile decurg succesiv;percuția(lovirea)care sfarmă roca stratului forat și evacuarea materialului forat(detritusul).Forajul uscat are avantajul de a putea depista cu multă precizie diferitele strate de apă ce se găsesc pe traseul puțului și a le putea „închide”spre a nu altera proprietățile […]

CANTITATEA DE APĂ PE PĂMÂNT

Apa potabilă (care îndeplinește condițiile STAS 1342-71)folosită de către om mai poartă denumirea de apa dulce (sau apă de băut)în opoziție cu aceea care conține mari cantități de săruri (făcând-o improprie pentru băut)și care poartă denumirea de apă sărată.Din cantitatea totală de apă existentă pe Pământ,o parte foarte mică este formată din apă dulce.Cea mai […]

PROCEDEUL DE FORARE MECANICĂ UMED

Este actualmente cel mai folosit.În țara noastră se produc utilaje speciale de mare randament pentru forarea puțurilor de apă;instalația FA 12,FA 20 la Uzina de Utilaj Petrolier-Târgoviste și instalația asimilată Salzgitter-la Uzina Progresul-Brăila.                 La instalațiile tradiționale pentru foraj hidraulic cu circulație directă,modul de lucru este următorul:sapacare sfărâmă materialul prin presare și rotire(fig.54),este entrenată cu un […]

CIRCUITUL APEI ÎN NATURĂ

Toată apa de pe Pământ este în continuă mișcare.Această mare circulație a apei în natură (fig 1) constituie un proces continuu,care are multiple și profunde implicații în dezvoltarea vieții, a civilizației omenești.          Fenomenele succesive,pe care le suferă apa au fost asimilate cu un circuit al apei.          Circuitul apei se poate petrece în mod natural,fără intervenția omului […]

PUȚURILE ÎNFIPTE (BĂTUTE)

Puțurile înfipte (fig.57) se utilizează numai pentru extragerea apei de la mică adâncime (nedepășind 5-6 m);chiar dacă este mai adânc aceasta implică existența apei freatice la mică adâncime sau a unui strat sub presiune,cu nivel ascendent până la acea adâncime.

SURSE DE APĂ UTILIZABILE

Din circuitul natural al apei,apar ca posibile pentru utilizare următoarele surse:apa din precipitații,apa de mare,apa subterană și apa de suprafață.             Apa din precipitații poate fi colectată în condiții costisitoare,este fadă la gust fiind lipsită de săruri și poate fii greu conservată.De aceea,această sursă este utilizată numai atunci când nu se găsesc alte surse convenabile,în tinuturi […]

ALCĂTUIREA PUȚURILOR FORATE

Părțile componente ale puțului forat sunt:cabina,coloana puțului,filtrul,piesa de fund,piese auxiliare,instalația hidraulică.                   CABINA PUȚULUI.                     Cabina puțului este o construcție din zidărie,beton sau beton armat care adăpostește instalația hidraulică a puțului(casca denumită și capul puțului,vana de reglare a debitului și izolare a puțului),asigură închiderea coloanei de foraj și protejează instalația electrică de iluminat sau forță(când puțul […]

TIPURI DE CONSTRUCȚII PENTRU CAPTAREA APEI SUBTERANE

STRATE ACVIFERE SUBTERANE.              Pentru formarea unui strat de apă subteran,de unde apa să poată fi captată pentru a fi folosită într-un scop oarecare,sunt necesare(fig.4)următoarele condiții:             -posibilitatea de alimentare cu apă direct din precipitații sau prin intermediulunui curs de apă de suprafață;             -existența unui strat subteranformat din rocă permeabilă,granulară sau fisurată cu fisuri suficient de mari […]

URMĂRIREA EXECUTĂRII PUȚURILOR

Executarea puțurilor săpate se poate face de către un constructor cu dotarea și experiența corespunzătoare.Puțurile forate se execută însă numai în întreprinderi specializate.Tehnica execuției este deci cunoscută,beneficiarului rămânându-i numai sarcina de a urmări ca această execuție să fie corespunzătoare deoarece de o bună execuție depinde în mare măsură comportarea viitoare a puțurilor.Beneficiarul poate aduce în […]

CAPTAREA APELOR SUBTERANE

Deoarece între stratele de apă subterană și formațiile geologice în care sunt cantonate există o strânsă legătură,pentru a se putea capta apa trebuie folosite tipuri de construcții în funcție de condițiile locale astfel încât se execută :captări cu drenuri,captări cu puțuri,captări din izvoare și captări mixte.             Nu există o delimitare netă între aceste tipuri de […]