ELEMENTELE CARACTERISTICE ALE STRATELOR ACVIFERE

Pentru cunoașterea stratului de apă subterană se execută de obicei o succesiune de studii(normalizate prin STAS 1628-67).Studiile se finalizează în mod obligatoriu prin determinarea unor elemente a căror cunoaștere permite:aproximarea modului de alimentare a stratului subteran,bilanțul apei în regiunea captării,dimensionarea în bune condiții a captării,aprecierea modului de comportare în timp a captării,necesitatea prevederii unor instalații ulterioare în sistemul de alimentare cu apăpentru corectarea calității apei etc.Indicații asupra modului cum trebuie efectuate aceste studii și asupra interpretării rezultatelor sunt date în literatura de specialitate(1,3,7,11,16,27 și 28).Ele trebuie să permită cunoașterea caracteristicilor fizice a rocilor precum și a caracteristicilor hidrogeologice ale stratului acvifer care urmează să fie captat.

               Pentrutoate captările trebuie să se cunoască precis și detailat aceste elemente,indispensabile unei bune exploatări.

               În cazul când studiile care au stat la baza realizării au fost pierdute sau prin verificări se constată că sunt necorespunzătoare,este absolut necesar ca elementele să fie determinate corect și actualizate în timp.

               STAS 1628-67,indică studiile hidrogeologice care fundamentează captările de ape subterane și care trebuie să se găsescă sau să se completeze neapărat în Cartea tehnică a captării(v.cap.9).

Impartaseste acest articol:

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Articole din aceasta categorie:

Uncategorized

Foraje apa

💧Foraj apa de suprafata in zona cu balastru si nisip ➡️Foraj executat cu camasa de protectie adancimea 10m ➡️Diametru foraj sonda 360mm ➡️Foraj tubat cu

Foraje apa

💧Foraj apa de suprafata in zona cu balastru si nisip ➡️Foraj executat cu camasa de protectie adancimea 10m ➡️Diametru foraj sonda 360mm ➡️Foraj tubat cu