EXPLOATAREA PUȚURILOR

După terminarea completă a operațiilor de execuție-inclusiv nivelarea și înierbarea perimetrului de regim sever-se trece la operațiile de recepție.Acestea se desfășoară după normele indicate la drenuri(v.cap.3,5)cu excepția operațiilor tehnologice,propii captărilor prin puțuri.

                     La recepție trebuie să existe următoarele documente tehnice:

                     -proiectul lucrării;

                     -planul de situație(la scara 1:500)verificat cu amplasarea captării,dimensiunile între construcții,numerotarea puțurilor,poziția conductelor,cablelor electrice,de semnalizare,gardul de protecție,șanțul de gardă etc.

                     -profilul în lung prin șirul de puțuri cu notarea punctelor caracteristice(cote cabine puțuri,pante la conducte etc.);

                      -fișele puțurilor întocmite după modelul din anexa 6;

                      -alte detalii de execuție apreciate ca necesare.

                     Toată documentația va sta la dispoziția șefului captării sau dispecerului.

                     Este necesar ca la darea în exploatare lucrările să fie complet terminate deoarece alte intervenții ulterior recepției,în perimetrul de regim sever pot fi efectuate numai cu aprobarea organelor sanitare și numai cu întreruperea furnizării apei.

                     După verificarea în uscat a tuturor mecanismelor(vane,capace,pompe etc.)se face o probă generală de etanșeitate pe sistemul de sifonare în sensul verificării conductei generale de colectare și a capacități sistemului de vacuum.În mod normal în 24 ore vacuumul din sistem nu ar trebui să depășească o scădere de 0,1 din valoarea inițială.

Impartaseste acest articol:

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Articole din aceasta categorie:

Foraj put captare apa Ciumeghiu

  Lucrare executata de echipa Foraqua:💧Foraj apa la adancimea 100m☑️➡️Carotaj electric efectuat pentru estimarea debitului șistabilirea straturilor acvifere➡️Foraj tubat cu tubulatura PVC 225mm GWE Budafilterwww.gwe-budafilter.com.➡️Debit

Foraj alimentare cu apa pentru pompa de caldura

  Lucrare executate de echipa Foraqua: 💧Foraj apa la adancimea 110m☑️ ➡️carotaj electric efectuat pentru  estimarea debitului și stabilirea straturilor acvifere ➡️Foraj tubat cu tubulatură