UTILIZRILE APEI

Pentru activitatea organizată omenească,formele de folosintă (utilizare)pot fii următoarele: – în scopuri potabile si menajere:apa pentru baut,igienă corporală si igiena locuintei;  – pentru nevoi publice:apa pentru intretinerea zonelor de locuit(stropit spatii verzi,spălat străzi,creat lacuri de agrement,fântâni etc)apa pentrutransportul căldurii în instalatiile de încălzire centrală,transportulunor deșeuri în afara zonei de locuit etc; -pentru asigurarea proceselor industriale […]

PUȚURI FORATE

Puțurile forate constituie marea majoritate a puțurilor utilizate la captările de apă deoarece se execută prin metode ce permit mecanizarea completă a operațiilor de săpare,se pot executa la adâncimi oricât de mari cu viteze de lucru substanțial sporite față de acelea a puțurilor săpate.Aceste avantaje acoperă net,în majoritatea cazurilor,dezavantajele acestorpuțuri:consum ridicat de metal pentru tubare,utilaje […]

COMPOZIIA APEI NATURALE

 Apa ca substanță chimică este rezultatul arderii hidrogenului(2 părți hidrogen și o parte oxigen-H2O).Însă,apa chimic pură nu se găsește în mod natural pe Pământ.Aceasta se datorează faptilui că apa dizolvă cu o viteză mai mare sau mai mică,o multitudine de substanțe întâlnite în cale.         În funcție de folosința apei,continutul admisibil în săruri trebuie să fie […]

PROCEDEUL DE FORARE MECANICĂ USCAT

 Se execută cu unelte ca cele indicate în fig.53 și introducând tuburi metalice pe măsura săpătirii;operațiile decurg succesiv;percuția(lovirea)care sfarmă roca stratului forat și evacuarea materialului forat(detritusul).Forajul uscat are avantajul de a putea depista cu multă precizie diferitele strate de apă ce se găsesc pe traseul puțului și a le putea „închide”spre a nu altera proprietățile […]

CANTITATEA DE APĂ PE PĂMÂNT

Apa potabilă (care îndeplinește condițiile STAS 1342-71)folosită de către om mai poartă denumirea de apa dulce (sau apă de băut)în opoziție cu aceea care conține mari cantități de săruri (făcând-o improprie pentru băut)și care poartă denumirea de apă sărată.Din cantitatea totală de apă existentă pe Pământ,o parte foarte mică este formată din apă dulce.Cea mai […]

PROCEDEUL DE FORARE MECANICĂ UMED

Este actualmente cel mai folosit.În țara noastră se produc utilaje speciale de mare randament pentru forarea puțurilor de apă;instalația FA 12,FA 20 la Uzina de Utilaj Petrolier-Târgoviste și instalația asimilată Salzgitter-la Uzina Progresul-Brăila.                 La instalațiile tradiționale pentru foraj hidraulic cu circulație directă,modul de lucru este următorul:sapacare sfărâmă materialul prin presare și rotire(fig.54),este entrenată cu un […]

CIRCUITUL APEI ÎN NATURĂ

Toată apa de pe Pământ este în continuă mișcare.Această mare circulație a apei în natură (fig 1) constituie un proces continuu,care are multiple și profunde implicații în dezvoltarea vieții, a civilizației omenești.          Fenomenele succesive,pe care le suferă apa au fost asimilate cu un circuit al apei.          Circuitul apei se poate petrece în mod natural,fără intervenția omului […]

PUȚURILE ÎNFIPTE (BĂTUTE)

Puțurile înfipte (fig.57) se utilizează numai pentru extragerea apei de la mică adâncime (nedepășind 5-6 m);chiar dacă este mai adânc aceasta implică existența apei freatice la mică adâncime sau a unui strat sub presiune,cu nivel ascendent până la acea adâncime.

SURSE DE APĂ UTILIZABILE

Din circuitul natural al apei,apar ca posibile pentru utilizare următoarele surse:apa din precipitații,apa de mare,apa subterană și apa de suprafață.             Apa din precipitații poate fi colectată în condiții costisitoare,este fadă la gust fiind lipsită de săruri și poate fii greu conservată.De aceea,această sursă este utilizată numai atunci când nu se găsesc alte surse convenabile,în tinuturi […]

ALCĂTUIREA PUȚURILOR FORATE

Părțile componente ale puțului forat sunt:cabina,coloana puțului,filtrul,piesa de fund,piese auxiliare,instalația hidraulică.                   CABINA PUȚULUI.                     Cabina puțului este o construcție din zidărie,beton sau beton armat care adăpostește instalația hidraulică a puțului(casca denumită și capul puțului,vana de reglare a debitului și izolare a puțului),asigură închiderea coloanei de foraj și protejează instalația electrică de iluminat sau forță(când puțul […]