CAPTAREA APEI SUBTERANE PRIN PUȚURI

 Puțurile sunt construcții obișnuite pentru captarea unor debite mari de ape subterane și pentru captarea de ape freatice situate la adâncimide peste 8-10 m.                  Se apreciază că astăzi există în lume milioane de puțuri executate,din care multe funcționează în condiții nesatisfăcătoare.În țara noastră existăcâteva mii de puțuricu adâncime de 10-400 m dintre care unele funcționează […]

TIPURI DE PUȚURI

Puțul este o construcție având secțiunea în plan foarte mică față de lungimea (adâncimea)sa.                 Puțurile se pot clasifica după mai multe criterii:mărimea secțiunii în plan(mari,mici),adâncime(mare,mică),stratul pe care îl captează(freatice,ascendente,arteziene)sau alte moduri.                 STAS 1629/2-72,clasifică puțurile după felul executării,în:puțuri săpate și puțuri forate.

APA DIN NATUR

Apa este unul din elementele esentiale in dezvoltarea vietii pe pamant.Organismul omenesc este format in proportie de 60-90% din apa.Formele sub care apa conditioneaza dezvoltarea vietii pe pamant sunt multiple. UTILIZĂRILE APEI.   Pentru activitatea organizată omenească,formele de folosintă (utilizare)pot fii următoarele: – în scopuri potabile si menajere:apa pentru baut,igienă corporală si igiena locuintei;  – pentru […]

PUȚURI SAPATE

Puțurile săpate poartă și denumirea de puțuri cu cu diametru mare(chiar dacă au secțiunea rectangulară în plan)se execută în general în sistemul cheson deschis(deși au fost cazuri când s-a executat și în cheson închis-cu aer comprimat). În ordine istorică a tehnicii,acestea au fost printre primele tipuri de puțuri folosite în lume.În țara noastră,captarea de la […]

UTILIZRILE APEI

Pentru activitatea organizată omenească,formele de folosintă (utilizare)pot fii următoarele: – în scopuri potabile si menajere:apa pentru baut,igienă corporală si igiena locuintei;  – pentru nevoi publice:apa pentru intretinerea zonelor de locuit(stropit spatii verzi,spălat străzi,creat lacuri de agrement,fântâni etc)apa pentrutransportul căldurii în instalatiile de încălzire centrală,transportulunor deșeuri în afara zonei de locuit etc; -pentru asigurarea proceselor industriale […]

PUȚURI FORATE

Puțurile forate constituie marea majoritate a puțurilor utilizate la captările de apă deoarece se execută prin metode ce permit mecanizarea completă a operațiilor de săpare,se pot executa la adâncimi oricât de mari cu viteze de lucru substanțial sporite față de acelea a puțurilor săpate.Aceste avantaje acoperă net,în majoritatea cazurilor,dezavantajele acestorpuțuri:consum ridicat de metal pentru tubare,utilaje […]

COMPOZIIA APEI NATURALE

 Apa ca substanță chimică este rezultatul arderii hidrogenului(2 părți hidrogen și o parte oxigen-H2O).Însă,apa chimic pură nu se găsește în mod natural pe Pământ.Aceasta se datorează faptilui că apa dizolvă cu o viteză mai mare sau mai mică,o multitudine de substanțe întâlnite în cale.         În funcție de folosința apei,continutul admisibil în săruri trebuie să fie […]

PROCEDEUL DE FORARE MECANICĂ USCAT

 Se execută cu unelte ca cele indicate în fig.53 și introducând tuburi metalice pe măsura săpătirii;operațiile decurg succesiv;percuția(lovirea)care sfarmă roca stratului forat și evacuarea materialului forat(detritusul).Forajul uscat are avantajul de a putea depista cu multă precizie diferitele strate de apă ce se găsesc pe traseul puțului și a le putea „închide”spre a nu altera proprietățile […]

CANTITATEA DE APĂ PE PĂMÂNT

Apa potabilă (care îndeplinește condițiile STAS 1342-71)folosită de către om mai poartă denumirea de apa dulce (sau apă de băut)în opoziție cu aceea care conține mari cantități de săruri (făcând-o improprie pentru băut)și care poartă denumirea de apă sărată.Din cantitatea totală de apă existentă pe Pământ,o parte foarte mică este formată din apă dulce.Cea mai […]

PROCEDEUL DE FORARE MECANICĂ UMED

Este actualmente cel mai folosit.În țara noastră se produc utilaje speciale de mare randament pentru forarea puțurilor de apă;instalația FA 12,FA 20 la Uzina de Utilaj Petrolier-Târgoviste și instalația asimilată Salzgitter-la Uzina Progresul-Brăila.                 La instalațiile tradiționale pentru foraj hidraulic cu circulație directă,modul de lucru este următorul:sapacare sfărâmă materialul prin presare și rotire(fig.54),este entrenată cu un […]