CAPTAREA APELOR SUBTERANE

Deoarece între stratele de apă subterană și formațiile geologice în care sunt cantonate există o strânsă legătură,pentru a se putea capta apa trebuie folosite tipuri de construcții în funcție de condițiile locale astfel încât se execută :captări cu drenuri,captări cu puțuri,captări din izvoare și captări mixte.

            Nu există o delimitare netă între aceste tipuri de construcții în sensul că elemente de construcțiespecifice pentru o captare pot fi utilizate și la celelalte captări în anumite condiții.Totuși se pot distinge unele elemente cacacteristice care se expun în cele ce urmează.

            Captarea cu dren se folosește atunci când stratul de apă se află la adâncime relativ mică-maximum 8-10 m-,grisimea stratului de apă este redusă 1-3 m,iar terenul permite executarea în condiții relativ ușoare a drenului.Drenul în sine este un element de construcție cu dimensiunea principală(lumgimea)așezată aproximativ orizontal și al cărui rol este atât de a prinde(drena)apa din strat cât și de a transporta la un loc de colectare.Captarea cu puțuri se folosește atunci când stratul de apă se află la adâncime mare,are o grosime mare sau nivelul apei în strat este coborât.puțul este elementul de construcție cu dimensiunea principală,lungimea,mult mai mare ca secțiunea transversală,dezvoltată după verticală.Puțul asigură numai colectarea apei din strat.Pentru evacuarea apei din fiecare puț se folosesc instalații anexe corespunzătoare.

           Captarea din izvoare se practică atunci când apa dată de izvor este de calitate bună,în cantitate suficientă și cu variații relativ mici în timp,iar distanța de la izvor la localitate este convenabilă.Prin izvor se întțelege locul unde apa subterană iese în mod natural la suprafață terenului datorită condițiilor hidrogeologice specifice.Construcția de captare asigură numai colectareaîntregului debit de apă care curge din roca purtătoare prin izvor.

           Ca dispoziție generală deci aceste captări se diferențiazăesențial și anume:captarea cu dren este o construcție realizată dintr-un element continuu(drenul),captarea cu puțuri este formată din elemente izolate(puțurile)cu sau fără legături hidraulice între ele,iar captarea din izvor este o construcție concentrată punctual(bloc).

           Soluția tehnică pentru executarea uneia din tipurile de captare de mai sus se alege după normale de realizare a investițiilor în țara noastră:pe ansamblu soluția să fie avantajoasă din punct de vedere tehnico-economic;să se poată executa în timpul economic necesar;să nu impună instalații sau materiale deficitare în țară și a căror aprovizionare din import să provoace dificultăți în execuție sau exploatare etc.

Impartaseste acest articol:

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Articole din aceasta categorie:

Uncategorized

Foraje apa

💧Foraj apa de suprafata in zona cu balastru si nisip ➡️Foraj executat cu camasa de protectie adancimea 10m ➡️Diametru foraj sonda 360mm ➡️Foraj tubat cu

Foraje apa

💧Foraj apa de suprafata in zona cu balastru si nisip ➡️Foraj executat cu camasa de protectie adancimea 10m ➡️Diametru foraj sonda 360mm ➡️Foraj tubat cu