FORME DE EXISTENȚĂ ȘI POSIBILITĂȚI DE CAPTARE A APEI DIN SOL

Orice captare subterană poate fi proiectată,construită și realizată numai pe baza unor cunoștințe temeinice ale caracteristicilor elementelor care o alcătuiesc.

              În cap.1 s-a arătat că o captarede apă subterană depinde de condițiile naturale și condițiile de exploatare(construcții și instalații create de om).Deci,pentru ca o captare să poată funcționa,este obligatorie cunoașterea temeinică a celor două grupuri de elemente care alcătuiesc respectiva captare.

              Mai mult încă decât la alte construcții pentru alimentări cu apă,se atrage atenția asupra faptului că o bună exploatare poate mări cantitatea de apă captată după cum deficiențe în exploatare pot determina deteriorarea și pierderea captării.Deci,nici pe departe nu se poate pune problema că după darea în funcțiune a captării se pot considera terminate studiile asupra modului în care apa intră în construcțiile de captare.Dimpotrivă,cu cât studiile premergătoare captării au fost mai restrânse,observarea captării trebuie urmărită cu multă asiduitate și corectitudine.

              Buna funcționare și sporirea însemnată a capacită unor captări din țara noastră ca cele de la București,Constanța,Iași ș.a.se bazează tocmai pe asemenea observații făcute în timpul exploatării.

              Iată de ce,pe lângă bibliografia care este recomandată,se expun în continuare unele elemente aferente mișcării apelor subterane și care trebuie considerate minimale pentru orice lucrător din alimentările de apă subterană.

              Asupra modului cum se formează și cum se mișcă apa în straturile subterane au fost făcute diferite ipoteze unele mai apropiate altele mai depărtate de realitate sau de cuprinderea în general a fenomenului.Aceste considerații sunt expuse în literatura de specialitate(13,25 și 26)

             În stratele subterane de obicei apa se poate găsi în trei stări de agregare:gazoasă,solidă-în cantități reduse și lichidă-în cantitatea cea mai mare.

             Pentru alimentări cu apă,interesează numai apa în stare lichidă.Însă,chiar și în această stare apa se poate mișca în mod diferit în funcție de modul în care este legată de alte elemente care se găsesc în sol și anume:

             -apa legată chimic,este apa care pătrunde în sol și intrând în reacții chimice formează

diferiți compuși chimici;această cantitate de apă este relativ mică(1-2%)și nu interesează pentru captare;

             -apa higroscopică(6-8%)este apa legată direct prin absorbție de particule solide ale stratului datorită forțelor superficiale și nu poate fi extrasă decât prin folosirea unei mari cantități de energie;

             -apă particulară(4-6%)este apa care îmbracă granulele rocii pe deasupra stratului de apă higroscopică.Este tot o apă legată și poate fi extrasă numai prin intervenția unei surse de energie;

             -apa capilară,la care mișcarea este ascensională,între granulele solului și este guvernată în principal de forțele de tensiune superficială,este parțial legată de granule;

             -apa liberă a cărei mișcare se face sub acțiunea forței de gravitație;ea poate staționa sau curge după conformația patului impermeabil și natura rocii purtătoare.Este singura formă care permite executarea captărilor deoarece această apă este ușor de drenat din rocă și,procentual,formează cantitatea cea mai mare din stratul respectiv(80-85%).

Impartaseste acest articol:

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Articole din aceasta categorie:

Uncategorized

Foraje apa

💧Foraj apa de suprafata in zona cu balastru si nisip ➡️Foraj executat cu camasa de protectie adancimea 10m ➡️Diametru foraj sonda 360mm ➡️Foraj tubat cu

Foraje apa

💧Foraj apa de suprafata in zona cu balastru si nisip ➡️Foraj executat cu camasa de protectie adancimea 10m ➡️Diametru foraj sonda 360mm ➡️Foraj tubat cu