Puțurile săpate poartă și denumirea de puțuri cu cu diametru mare(chiar dacă au secțiunea rectangulară în plan)se execută în general în sistemul cheson deschis(deși au fost cazuri când s-a executat și în cheson închis-cu aer comprimat).

În ordine istorică a tehnicii,acestea au fost printre primele tipuri de puțuri folosite în lume.În țara noastră,captarea de la Bragadiru-București a fost echipată cu puțuri săpate de 2 m diametru lansate,după indicațiile ing.Elie Radu,sub formă de cheson cu aer comprimat.În ultimul timp asemenea puțuri nu au mai fost prevăzute decât în cazul unor captări de mică importanță(captări individuale sătești,unități agricole mici etc)din cauză că necesită manoperă specializată multă și materiale uneori costisitoare din cauza transportului sau producerii lor.

La această utilizare redusă mai contribuie și faptul că forezele moderne permit realizarea

unor puțuri cu diametru de 1,5-2 m deci de același ordin de mărime cu al puțurilor săpate,însă cu cheltuieli de manoperă mai reduse.După modul cum puțul străpunge complet sau nu stratul acvifer acestea au fost numite perfecte fig.48,a și b sau imperfecte fig.48,c.

Puțurile săpate(fig.49)se prevăd în stratele de mică adâncime(maximum 20-25 m)formate din material granular fin;având un diametru mare asemenea puțuri oferă suprafață de intrare mare,deci pentru un anumit debit ele determină o viteză mai mică de captare decât prin puțuri forate(cu diametre mici)și evită spălarea sau antrenarea particulelor fine din stratul acvifer înspre puț.Întoate celelalte cazuri se prevăd puțuri forate.

Executarea puțurilor săpate se poate face în două moduri:

-executând mai întâi săpătura până la cota de furndare,cu sprijinirile respective(fig.50)și apoi zidirea puțului de jos în sus;această metodăse aplică la puțuri sătești,săpate în roci coezive și cu debite mici de ape subterane;

-prin chesoane coborâte de sus în jos (v.fig.49).

Actualmente,puțurile săpate se execută aproape exclusiv prin această ultimă metodă denumită de lansare sau prin chesoane.

Lansarea puțurilor săpate se face prin chesoane cu avansare progresivă pe măsură ce -manual sau cu utilaje de săpare (escavator cu cupă,greifer sau dispozitiv de dislocare cu jet și evacuarea hidraulică a materialilui)-se elimină roca de la baza construcției;săpătura se face deci direct în stratul cu apă,fără epuizamente,eliminându-se asfel eventualitatea unor deteriorări ale stratului acvifer din jur.

Pereții puțului se toarnă din beton la suprafața terenului,pe măsura coborârii chesonului pe locul barbacanelor montându-se chiar în cofrajele chesonului cutii de lemn care la definitivarea puțului urmează a fi scoase și înlocuite cu elementele barbacane din prefabricate.

Când săpaătura și chesonul au ajuns la cota de fundare a puțului se trece la betonarea fundului puțului operație care se face sub apă și după montarea piesei de fund (v.fig.49).Se epuizează apa,se închide piesa de fund și se trece la montajul barbacanelor.Aici apar adeseori mari eficiențe provocate de două grupe de cauze.

O primă grupă de cauze,care dă considerabile deficiențe de exploatare se datorește montajului greșit al cutiilor pentru locul barbacanelor.Pentru ca acestea să poată fi dislocate cu relativă ușurință,cutiile de lemn trebuie să fie executate cu o formă troncpiramidală din scânduri geluite la exterior(la contactul de betonul),montate cu baza mare la peretele interior al puțului,și unse cu ulei mineral sau altă grăsime asfel încât aderența betonului de lemn să fie cât mai mult micșorată.Adeseori nu se iau aceste măsuri,ba chiar se montează invers,cu baza mare la peretele exterior al chesonului ceea ce desigur că provoacă mari dificultăți la scoaterea lor;uneori a fost necesar ca aceste cutii de lemn să fie arse cu fiare înroșite,deci practic distrus fiecare centimetru cub de material,neexistând altă posibilitate de demontare.

O a doua grupă de cauze se datorește faptului că la deblocarea primei barbacane,puțul începe să se umple cu apă iar,dacă debitul este mare umplerea se face repede încât se îngreunează deblocarea celorlalte barbacane.

În mod corect,înainte de a proceda la montajul barbacanelor în puț trebuie instalată pompa de exploatare sau o pompă provizorie astfel încât în cazul umplerii cu apă a puțului să se poată proceda la desecarea acestuia.

Uneori însă,dintr-o grabă greșit înțeleasă se trece la montajul barbacanelor fără să existe posibilitatea de epuisment,iar puțul rămâne alimentat printr-un număr redus de barbacane,încât suprafața activă de intrare a apei rămâne cu mult sub cea preconizată.Aceasta face ca viteza reală de intrare să fie mult mai mare decât cea corespunzătoare și cum asemenea puțuri sunt recomandate a fi folosite în strate acvifere cu nisipuri cu granulozitate fină(tocmai pentru că pot asigura o suprafață mare de intrare a apei)se produce o înnisipare rapidă a puțului și chiarprăbușiri prin afuierea terenului din jurul puțului.Pentru exploatare,aceasta constituie o situație innacceptabilă.pentru aceste considerente exploatarea trebuie să fie foarte atentă în timpul construcției asfel încât să fie evitate asemenea situație.Uneori s-au remediat asemenea situații prin drenuri orizontale(v.cap.6),dar este de doritca să nu devină necesare asemenea soluții paleative.

Plecând de la aceste considerente s-a propus îmbunătățirea metodelor de execiție a puțurilor săpate și a modului de execuție a barbacanelor.Astfel(32)se propune(fig.51)lansarea chesonului sub protecția unei cămăși metelice recuperabile,ceea ce permite:

-reducerea grosimii peretelui de beton;întrucât cămașa metalică are un coeficient de frecare cu pământul mai mic decât acela al betonului cu pământul,parte din solicitarea stratelor este preluată de cămașa metalică,iar partea eliminată din greutatea chesonului se înlocuiește prin stratul de pietriș mărgăritar turnat între peretele puțului și cămașa metalică exterioară;

-realizarea corectă a unei coroane de pietriș sau nisip mărgăritar care îmbunătățește substanțial compotarea în funcționare a puțului;

-montarea unor barbacane de tip crepină,confecționate din tablă de metal sau din material plastic,crepine care pe de o parte măresc apreciabil secțiunea de acces a apei în puț(de la circa 5-8% la puțurile echipate cu barbacane obișnuite,tip,la circa 60%);

-utilizarea de elemente prefabricate pentru construcția puțului,ceea ce permite și scurtarea substanțială a duratei de execuție a construcției;în plus elementele de beton nu necesită o solidarizare puternică pe verticală întrucât eforturile de întindere în timpul coborârii chesonului sunt preluate de cămașa metalică.

Impartaseste acest articol:

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Articole din aceasta categorie:

Uncategorized

Foraje apa

💧Foraj apa de suprafata in zona cu balastru si nisip ➡️Foraj executat cu camasa de protectie adancimea 10m ➡️Diametru foraj sonda 360mm ➡️Foraj tubat cu

Foraje apa

💧Foraj apa de suprafata in zona cu balastru si nisip ➡️Foraj executat cu camasa de protectie adancimea 10m ➡️Diametru foraj sonda 360mm ➡️Foraj tubat cu