CAPTAREA APEI SUBTERANE PRIN PUȚURI

 Puțurile sunt construcții obișnuite pentru captarea unor debite mari de ape subterane și pentru captarea de ape freatice situate la adâncimide peste 8-10 m.

                 Se apreciază că astăzi există în lume milioane de puțuri executate,din care multe funcționează în condiții nesatisfăcătoare.În țara noastră existăcâteva mii de puțuricu adâncime de 10-400 m dintre care unele funcționează de peste 60 ani fără deficiențe (de exemplu Ploiești,București etc.);au fost însă și multe cazuri când din cauza unor greșeli de proiectare,de execuție și de exploatare puțurile au fost scoase complet din funcțiune după câțiva ani-iar altele nici nu au intrat în funcțiune.

                Cantitatea de apă pe care o poate da un puț depinde de condițiile naturale precum natura rocii și calitatea apei din stratul acvifer și de condiții tehnice referitoare îndeosebi de modulde alcătuire și de echipare a puțului și care sunt sub controlul specialistului.

                Însă,alegerea condițiilor naturale pentru captarea apei se găsește,în general,în mâna specialistului și deci captările prin puțuri necesită în primul rând o corectă rezolvare tehnică.Rezolvarea incorectă poate conduce uneori chiar la modificarea schemei de alimentare cu apă impunând schimbarea sursei(exemplu adoptarea unei surse de suprafață)ceea ce implică modificări însemnate a proiectelor,respectiv a aprobărilor date și a finanțărilor asigurate.

                Cu atât mai dificil de rezolvat sunt acele cazuri în care captări prin puțuri,corect proiectate și executate,care funcționează satisfăcător un timp oarecare,trebuie modificate,amplificate sau părasite din cauza unei defectuoase exploatări tehnice.

                Spre deosebire de drenuri unde,în cea mai mare măsură,apa este captată în mod natural și evacuată prin gravitație sau prin pompare,la puțuri însăși captarea apei se face prin pompare depinzând asfel exlusiv de modul de exploatare.

                Însumând aceste elemente se poate afirma că o captare prin drenuri necesită o execuție mai dificilă(construcții în strat acvifer)însă o exploatare care prezintă mai mult o întreținere corectă cu reparații efectuate conform nevoilor,în timp ce o captare prin puțuri se realizează după o tehnică bine pusă la punct și deci aproape întreaga ei funcționare se bazează pe o exploatare foarte precisă care necesită buna cunoaștere a tehnicii de captare prin puțuri;aceasta se obține printr-o calificare corespunzătoare.

                Desigur că aceste elemente conduc la necesitatea ca personalul care exploatează captarea prin puțuri să fie permanentizat în această activitate,trebuind să cunoască foarte bine captarea,să se califice și să se recalifice cu regularitate astfel încât să poată satisface condițiile unei eficiențe tehnice și economice optime a captării.

Impartaseste acest articol:

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Articole din aceasta categorie:

Uncategorized

Foraje apa

💧Foraj apa de suprafata in zona cu balastru si nisip ➡️Foraj executat cu camasa de protectie adancimea 10m ➡️Diametru foraj sonda 360mm ➡️Foraj tubat cu

Foraje apa

💧Foraj apa de suprafata in zona cu balastru si nisip ➡️Foraj executat cu camasa de protectie adancimea 10m ➡️Diametru foraj sonda 360mm ➡️Foraj tubat cu