Foraje de fantani de mica si de medie adincime

Hirologie

APA DIN NATURĂ

Apa este unul din elementele esentiale in dezvoltarea vietii pe pamant.Organismul omenesc este format in proportie de 60-90% din apa.Formele sub care apa conditioneaza dezvoltarea vietii pe pamant sun...

Mai multe detalii

UTILIZĂRILE APEI

Pentru activitatea organizată omenească,formele de folosintă (utilizare)pot fii următoarele: - în scopuri potabile si menajere:apa pentru baut,igienă corporală si igiena locuintei;  - pentru nevoi pub...

Mai multe detalii

COMPOZIȚIA APEI NATURALE

 Apa ca substanță chimică este rezultatul arderii hidrogenului(2 părți hidrogen și o parte oxigen-H2O).Însă,apa chimic pură nu se găsește în mod natural pe Pământ.Aceasta se datorează faptilui că apa ...

Mai multe detalii

CANTITATEA DE APĂ PE PĂMÂNT

Apa potabilă (care îndeplinește condițiile STAS 1342-71)folosită de către om mai poartă denumirea de apa dulce (sau apă de băut)în opoziție cu aceea care conține mari cantități de săruri (făcând-o imp...

Mai multe detalii

CIRCUITUL APEI ÎN NATURĂ

Toată apa de pe Pământ este în continuă mișcare.Această mare circulație a apei în natură (fig 1) constituie un proces continuu,care are multiple și profunde implicații în dezvoltarea vieții, a civiliz...

Mai multe detalii

SURSE DE APĂ UTILIZABILE

Din circuitul natural al apei,apar ca posibile pentru utilizare următoarele surse:apa din precipitații,apa de mare,apa subterană și apa de suprafață.             Apa din precipitații poate fi colectat...

Mai multe detalii

TIPURI DE CONSTRUCȚII PENTRU CAPTAREA APEI SUBTERANE

STRATE ACVIFERE SUBTERANE.              Pentru formarea unui strat de apă subteran,de unde apa să poată fi captată pentru a fi folosită într-un scop oarecare,sunt necesare(fig.4)următoarele condiții: ...

Mai multe detalii

CAPTAREA APELOR SUBTERANE

Deoarece între stratele de apă subterană și formațiile geologice în care sunt cantonate există o strânsă legătură,pentru a se putea capta apa trebuie folosite tipuri de construcții în funcție de condi...

Mai multe detalii

EXEMPLE DE CAPTĂRI SUBTERANE DIN ȚARA NOASTRĂ

Captarea apelor subterane s-a practicat de foarte multă vreme de către colectivitățile omenești datorită avantajelor pe care aceasta le prezenta.De astfel chiar numele de strat freatic decurge din cuv...

Mai multe detalii

FORME DE EXISTENȚĂ ȘI POSIBILITĂȚI DE CAPTARE A APEI DIN SOL

Orice captare subterană poate fi proiectată,construită și realizată numai pe baza unor cunoștințe temeinice ale caracteristicilor elementelor care o alcătuiesc.               În cap.1 s-a arătat că o ...

Mai multe detalii

ELEMENTELE CARACTERISTICE ALE STRATELOR ACVIFERE

Pentru cunoașterea stratului de apă subterană se execută de obicei o succesiune de studii(normalizate prin STAS 1628-67).Studiile se finalizează în mod obligatoriu prin determinarea unor elemente a că...

Mai multe detalii

CARACTERISTICI FIZICE ALE ROCILOR

 Rocile subterane purtătoare de apă se caracterizează prin mai multe elemente,dintre care cele mai importante din punctul de vedere al exploatării prin captare a apei subterane sunt:granulozitatea,por...

Mai multe detalii

GRANULOZITATEA

Se înţelege prin granulozitate (şi nu granulometrie-cum este uneori greşit denumită şi ellátás altă semnificaţie!) Conţinutul unei roci în fracţiuni de granulátum de mărimi diferite.Granulozitatea se ...

Mai multe detalii

POROZITATEA

Porozitatea se definește ca raportul între volumul golurilor dintre particulele solide ale unei roci în stare naturală și volumul total al rocii.Se notează cu p și se exprimă ca fracție zecimală sau p...

Mai multe detalii

CAPTAREA APEI SUBTERANE PRIN PUȚURI

 Puțurile sunt construcții obișnuite pentru captarea unor debite mari de ape subterane și pentru captarea de ape freatice situate la adâncimide peste 8-10 m.                  Se apreciază că astăzi ex...

Mai multe detalii

TIPURI DE PUȚURI

Puțul este o construcție având secțiunea în plan foarte mică față de lungimea (adâncimea)sa.                 Puțurile se pot clasifica după mai multe criterii:mărimea secțiunii în plan(mari,mici),adân...

Mai multe detalii

PUȚURI SAPATE

Puțurile săpate poartă și denumirea de puțuri cu cu diametru mare(chiar dacă au secțiunea rectangulară în plan)se execută în general în sistemul cheson deschis(deși au fost cazuri când s-a executat și...

Mai multe detalii

PUȚURI FORATE

Puțurile forate constituie marea majoritate a puțurilor utilizate la captările de apă deoarece se execută prin metode ce permit mecanizarea completă a operațiilor de săpare,se pot executa la adâncimi ...

Mai multe detalii

PROCEDEUL DE FORARE MECANICĂ USCAT

 Se execută cu unelte ca cele indicate în fig.53 și introducând tuburi metalice pe măsura săpătirii;operațiile decurg succesiv;percuția(lovirea)care sfarmă roca stratului forat și evacuarea materialul...

Mai multe detalii

PROCEDEUL DE FORARE MECANICĂ UMED

Este actualmente cel mai folosit.În țara noastră se produc utilaje speciale de mare randament pentru forarea puțurilor de apă;instalația FA 12,FA 20 la Uzina de Utilaj Petrolier-Târgoviste și instalaț...

Mai multe detalii

PUȚURILE ÎNFIPTE(BĂTUTE)

Puțurile înfipte (fig.57) se utilizează numai pentru extragerea apei de la mică adâncime (nedepășind 5-6 m);chiar dacă este mai adânc aceasta implică existența apei freatice la mică adâncime sau a unu...

Mai multe detalii

ALCĂTUIREA PUȚURILOR FORATE

Părțile componente ale puțului forat sunt:cabina,coloana puțului,filtrul,piesa de fund,piese auxiliare,instalația hidraulică.                                      CABINA PUȚULUI.                     C...

Mai multe detalii

URMĂRIREA EXECUTĂRII PUȚURILOR

Executarea puțurilor săpate se poate face de către un constructor cu dotarea și experiența corespunzătoare.Puțurile forate se execută însă numai în întreprinderi specializate.Tehnica execuției este de...

Mai multe detalii

EXPLOATAREA PUȚURILOR

După terminarea completă a operațiilor de execuție-inclusiv nivelarea și înierbarea perimetrului de regim sever-se trece la operațiile de recepție.Acestea se desfășoară după normele indicate la drenur...

Mai multe detalii

EXPLOATAREA CAPTĂRII

Captarea intrată în funcțiune trebuie lăsată să funcționeze continuu fără variații mari ale debitului.                     Când debitul captării trebuie redus,se va reduce debitul la toate puțurile și...

Mai multe detalii